Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Lịch tập trung đợt 3 Cao học Kinh tế 15

Bat dau tu 10/8/09 den 20/11/09

LỊCH THI LỚP CAO HỌC KINH TẾ KHOÁ 15 CÁC MÔN ĐỢT 1, 2

08.08.09 - 7:30 - Luật Kinh tế -TS.Dư Ngọc Bích
15.08.09 - 7:30 - Kinh tế vĩ mô - TS.Võ Thành Danh , 13:30-Kinh tế sản xuất - TS.Đỗ Văn Xê
22.08.09 - 7:30-Kinh tế vi mô-TS.Lê Khương Ninh, 13:30-Kinh tế nông nghiệp-TS.Thái Anh Hòa
24.08.09 - 7:30 - Nghiên cứu Marketing - TS.Lưu Thanh Đức Hải.
07.09.09 - 7:30 - Kinh tế tài nguyên môi trường - TS.Mai Văn Nam
17.10.09 - 7:30 - Kinh tế chính trị, LSHTKT -TS.Trần Văn Hiếu, 13:30-Kinh tế lượng-TS.Đỗ Văn Xê.

Chi tiet xem tai:

http://www.ctu.edu.vn/colleges/economic/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=1

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Thông báo

Các bạn lớp Cao học KTNN K15 chuẩn bị bài KTSX để thi vì chúng ta sẽ thi chung với K14. Khi nào có lịch thi và đia điểm thi mình sẽ thông báo cụ thể sau. Còn các bạn nào chưa có bài giải KTSX thì liên hệ Long CT hoặc Tuấn để nhận.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Bài tập Kinh tế sản xuất - TS. Đỗ Văn Xê

10 bài tập này các bạn tham khảo rồi chép bằng tay để nộp thầy cùng với ngày thi nha!