Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Thông Báo: Điểm môn Tài chính vi m

STT

Họ tên

Điểm


STT

Họ tên

Điểm

1

Lê Thế Anh

8.0


13

Quan Bửu Long

6.5

2

Trần Lý Ngự Bình

7.0


14

Nguyễn Hồng Phong

8.0

3

Huỳnh Thanh Chí

7.5


15

Nguyễn Hữu Phúc

7.0

4

Lê Tiến ðạt

7.5


16

Nguyễn Hồng Phượng

7.0

5

Bùi Thị Mỹ Hạnh

7.0


17

Nguyễn Minh Tâm

6.5

6

Nguyễn Việt Hậu

7.0


18

Trần Văn Tạo

7.5

7

Ngô Kim Hoàng

8.0


19

Huỳnh Thị Thùy Trang

8.5

8

Đoàn Hoàng Lân

8.0


20

Trần Minh Tuấn

7.0

9

Lê Thị Thùy Linh

6.5


21

Phạm Hùng Tươi

6.5

10

Trần Nguyệt Linh

6.5


22

Đoàn Thanh Cẩm Vân

7.0

11

Trần Lợi

6.5


23

Nguyễn Văn Văn

8.5

12

Hoàng Văn Long

8.5