Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Thông báo dời lịch học môn Phân tích chính sách - TS.Nguyễn Văn Sánh

Do thầy đi Lào công tác và nghỉ dưỡng bệnh nên lịch học môn Phân tích chính sách của TS.Nguyễn Văn Sánh dời lại sau ngày 16/10/09 thầy sẽ có lịch cụ thể lớp vui lòng lại resort của Kinh tế nông nghiệp để lấy tài liệu xem trước nghe gồm:
- Bài giảng 3 chương(1,2&3) - lick vào tựa bài viết để download bài giảng
- Phân tích chính sách Phát triển NN tác giả Ellis
- Nguyên lý phát triển "Tam nông" và ứng dụng vào bối cảnh vùng ĐBSCL- Nguyễn Văn Sánh

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Tài liệu Marketing nông nghiệp tiếp theo

lick vào thựa bài viết để download

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

MARKETING NÔNG NGHIỆP - TS.TỪ VĂN BÌNH

- Tài liệu học môn Marketing nông nghiêp của TS.Từ Văn Bình các bạn vui lòng vào click vào tiêu đề bài viết để download, trường hợp không download được vui lòng liên hệ LR gửi lại mail cho.

- Còn phần bài giảng 1 thầy đã giảng rồi nên tập hợp cuôi đợt in và photocopy luôn một thể rrooif phát cho lớp.
good luky!