Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Môn Kinh Tế Vĩ Mô của Thầy Danh

Môn này có qua nhièu tài liệu để LR lọc lại và upload lên sau:

Môn Triết Học

Môn này đã thi rồi ai cần tài liệu thì cứ báo LR sẽ upload lại cho nghe:

Môn Nghiên Cứu Marketing _ TS.Lưu Thanh Đức Hải

Tài liệu môn nghiên cứu Marketing download ở đây:
http://mega.1280.com/file/BZMBAY/

Tiểu luận tham khảo:
http://mega.1280.com/file/LRDJCA/
(Rất mong được sự lượng thứ của 3 bạn : Trâm, Thanh & Xuân QT K13 tôi đã xử dụng TL của các bạn upload lên để mọi người tham khảo)

Data thực tập:
http://mega.1280.com/file/K7SQFQ/

Tiểu luận của nhóm LTL K15KTNN:
http://mega.1280.com/file/M17FS9/

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Môn Kinh tế lượng của Thầy Xê

Bài giảng trên lớp của thày Xê được thầy Lợi ĐH Trà Vinh design lại.
http://www.4shared.com/file/89337938/61430caa/Chapter_23-_Xac_suat_-_Thong_ke-Hoi_quy.html
Cách Lập bảng ANOVA Thầy Lợi ĐH Trà Vinh design.
http://www.4shared.com/file/89340042/eef1ac55/Bang_Anova.html
BT KTL Của thầy Xê cho ngày 24/02/2009
http://mega.1280.com/file/ITN0KJ/
BT KTL Của Thầy Xê có công thức hướng dẫn.
http://mega.1280.com/file/V1CVMQ/

BT KTL Của thầy Xê cho ngày 26/02/2009
http://mega.1280.com/file/33XC83/
Chú ý từng người làm bài nộp lại lớp trưởng tập hợp để gửi mail cho thầy trước khi thi!