Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Bảng Phân phối T và F

Đây là 2 bảng phân phối T và F các bạn down xuống để thi nha.

Đề thi KTL

Các bạn xem tham khảo nha.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Bài tập Word, Excel và Access

Đây là bài tập Word, Excel và Access của Long đã làm các bạn tham khảo nha
(Xin lỗi BT Word dung lương lơn nên không upload file word lên được)
Bài Tập Access
BT Word
BT Excel

Phó giáo sư, tiến sĩ... “luộc” sách!

Đầu năm 2010, GS-TS Trần Ngọc Thơ, Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thật bất ngờ khi phát hiện cuốn sách Tài chính quốc tế của nhóm tác giả đồng chủ biên: PGS-TS Phan Thị Cúc (Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), TS Nguyễn Trung Trực (Phó khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Hưng (giảng viên), Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hoa (giảng viên) xuất bản năm 2006 có nội dung trùng lặp với quyển giáo trình Tài chính quốc tế của chính GS-TS Trần Ngọc Thơ và PGS-TS Nguyễn Ngọc Định đồng biên soạn, do Nhà xuất bản Thống kê xuất bản năm 1996, đến nay sách đã tái bản bốn lần.

Cuốn sách Tài chính quốc tế của nhóm tác giả PGS-TS Cúc... do Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM cấp phép xuất bản. GS-TS Thơ khẳng định: “Đây là cuốn sách đầu tiên về tài chính quốc tế của khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, là giáo trình chính thống đã được hội đồng khoa học trường này thẩm định và lấy làm giáo trình chuẩn giảng dạy cho bậc ĐH và sau ĐH”.
.. to be continued

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Bổ sung thông báo của Hậu


Các bạn thân mến chúng ta còn các tiểu luận sau chưa hoàn thành
Tiểu luận nhóm:
Kinh tế phát triển(Bảo Vệ Nhóm) – PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Quản Trị tài Chánh  - PGS.TS.Võ Thành Danh(2TC)
Quản Trị Trang Trại - PGS.TS.Dương Ngọc Thành(3TC)
Phân Tích Chính Sách(Bảo vệ nhóm)- PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh(3TC)
TL Cá nhân:
Tài Chính vi mô – PGS.TS Lê Khương Ninh(2TC)
Kinh tế phát triển– PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Phân tích kinh tế dự án– PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Dự án phát triển– PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Tin học trong QLý - PGS.TS.Võ Thành Danh(2TC)

Thông báo

Chào các bạn lớp Cao học KTNN K15
Chúng ta còn một số tiểu luận chưa nộp như: KTPT, DAPT, PTKT. Đối với các tiểu luận này mình đề nghị các bạn nộp cho mình vào ngày thi của các môn này. Nếu sau ngày thi mà các bạn không nộp thì tự liên hệ thầy để nộp.
Còn môn Tin học, QTTC, TCVM, QTTT nộp vào ngày 25/4/2010
Riêng còn 02 môn phải báo cáo là PTCS, KTPT mình sẽ liên hệ với Thầy và sẽ thông báo sau. Tuy nhiên các nhóm cũng phải chuẩn bị sẵn vì phụ thuộc vào thời gian của Thầy. Lớp trưởng