Giới thiêu

 Anhdepblog.com
Danh sách lớp
Thưa các bạn blog http://mae15ctu.tk là blog của tập thể lớp Cao học kinh tế nông nghiệp K15 trường đại học Cần Thơ
Chúng tôi gồm 23 thành viên cụ thể:

STT
Họ Tên
N.Sinh
Đơn vị công tác  
Email cá nhân
Số ĐT
Cố vấn học tập
PGS.TS.Mai Văn Nam
Trưởng khoa Kinh tế - QTKD Đại học Cần Thơ
mvnam@ctu.edu.vn
0918502333
1
Lê Thế Anh
03.04.1978
Cty Thuốc Lá GTI VN
0939.005.733
2
Trần Lý Ngự Bình
20.04.1978
Phòng TC-KH huyện Cai Lậy, TG
0983.775.723
3
Huỳnh Thanh Chí
07.08.1983
Viện NCPT ĐBSCL, ĐHCT
0957428270
4
Lê Tiến Đạt
18.11.1978
Ngân hàng TMCP Việt Á CN CT
0918.241.777
5
Bùi Thị Mỹ Hạnh
07.03.1984
Trường Đại học Bạc Liêu
0976.508.684
6
Nguyễn Việt Hậu
01.10.1977
Thanh Tra tỉnh Sóc Trăng
0918.541.225
7
Ngô Kim Hoàng
17.04.1959
Đại Học Tại Chức Cần Thơ
0918.024.495
8
Đoàn Hoàng Lân
15.03.1976
Trường CĐ KT-KT Kiên Giang
0918.794.649
9
Lê Thị Thùy Linh
1982
Đài PT-TH TPCT
0939.123.417
10
Trần Nguyệt Linh
31.10.1981
Ban BTTH GPMB  Ngã Bảy HG
0906.699.660
11
Trần Lợi
12.03.1978
Đại Học Trà Vinh
0918150673
12
Hoàng Văn Long
10.11.1978
Sở KH-CN Kiên Giang
0981.181518
13
Quan Bửu Long
26.08.1978
0913.815.663
14
Nguyễn Hồng Phong
05.08.1969
Công An TPCT
0909363807
15
Nguyễn Hữu Phúc
26.10.1969
KBNN tỉnh Hậu Giang
0913.158.293
16
Nguyễn Hồng Phượng
18.08.1981
Đại Học Trà Vinh
0962.930.324
17
Nguyễn Minh Tâm
17.03.1984
01266.876.678
18
Trần Văn Tạo
20.06.1977
Xí nghiệp CBTP Duyên Hải
0918.240.336
19
Huỳnh Thị Thùy Trang
07.02.1979
Thanh Tra TP. Cần Thơ
0918.070.123
20
Trần Minh Tuấn
1984
0959.588.228
21
Phạm Hùng Tươi
31.12.1969
Cục hải quan Cần Thơ
0919063007
22
Đoàn Thanh Cẩm Vân
01.12.1981
Ngân hàng ĐT&PT CN Cần Thơ
0909.788.767
23
Nguyễn Văn Văn
06.02.1982
UBND Huyen Tri Tôn AG
0988.917.993