Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Điểm học phần K15

Đã có điểm của 12 môn học.
Vui lòng download tại đây; View tại đây
Chúc mừng các bạn bảo vệ đợt 1 thành công tốt đẹp với điểm cụ thể:
Phạm Hùng tươi : 8.6đ
Quan Bửu Long: 8.7đ
Trân Minh Tuân: 8.9đ
Trần Lợi: 9.0đ
Huỳnh Thanh Chí: 9.5đ

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 08/2010

Danh sách đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ dự kiến ngày 28-29.08.2010 (View all)
Trong đó chúc mừng 5 học viên lớp KTNN 15 gồm:

1.

130804

Huỳnh Thanh

Chí

KTNN15

PGS.TS.Võ Thị Thanh Lộc

2.

130815

Trần

Lợi

KTNN15

TS.Đỗ Văn Xê

3.

130817

Quan Bửu

Long

KTNN15

TS.Đỗ Văn Xê

4.

130827

Trần Minh

Tuấn

KTNN15

PGS.TS.Võ Thị Thanh Lộc

5.

130828

Phạm Hùng

Tươi

KTNN15

PGS.TS.Võ Thị Thanh Lộc

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Thông tin cần biết

Chuẩn bị cho tốt nghiệp ai nấy trong chúng ta đều lo thực hiện luận văn của mình nhưng các bạn chú ý những quy định trình bày luận văn thạc sỹ của trường nghe.
dưới đây tôi gửi các bạn một số công cụ để hoàn tất luận văn:

Quy định trình bày luận văn thạc sỹ download
Quy định về cấu trúc luận văn Views
Hướng dẫn tạo mục lục tự dộng trên word 2007 Download
Hướng dẫn tạo Danh mục Hình và Bảng trên word 2007 Download Views
Hướng dẫn tạo mục lục tự dộng trên word 2003 download
Hướng dẫn tạo Danh mục Hình và Bảng trên word 2003 Views
Chinh phục Word 2007
Chúc các bạn Tươi, Tuấn, Lợi, Long và Chí bảo vệ đợt một thành công nha lớp chúng ta lên ũng hộ các bạn ấy nha ngày bảo vệ khoa sẽ thông báo cụ thể. Còn tôi do một số lý do mà không thể BV đợt này vậy chúng ta lại cùng đi chuyến thứ 2 vào tháng 10 các bạn ạ.

Và tôi có ý này mỗi người trong lớp sau khi bảo vệ chúng ta sẽ upload tóm tắt luận văn lên trang của lớp để mọi ngươi tham khảo và thế hệ sau tham khảo các bạn nhỉ?

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Thông Báo: Điểm môn Tài chính vi m

STT

Họ tên

Điểm


STT

Họ tên

Điểm

1

Lê Thế Anh

8.0


13

Quan Bửu Long

6.5

2

Trần Lý Ngự Bình

7.0


14

Nguyễn Hồng Phong

8.0

3

Huỳnh Thanh Chí

7.5


15

Nguyễn Hữu Phúc

7.0

4

Lê Tiến ðạt

7.5


16

Nguyễn Hồng Phượng

7.0

5

Bùi Thị Mỹ Hạnh

7.0


17

Nguyễn Minh Tâm

6.5

6

Nguyễn Việt Hậu

7.0


18

Trần Văn Tạo

7.5

7

Ngô Kim Hoàng

8.0


19

Huỳnh Thị Thùy Trang

8.5

8

Đoàn Hoàng Lân

8.0


20

Trần Minh Tuấn

7.0

9

Lê Thị Thùy Linh

6.5


21

Phạm Hùng Tươi

6.5

10

Trần Nguyệt Linh

6.5


22

Đoàn Thanh Cẩm Vân

7.0

11

Trần Lợi

6.5


23

Nguyễn Văn Văn

8.5

12

Hoàng Văn Long

8.5