Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Điểm học phần K15

Đã có điểm của 12 môn học.
Vui lòng download tại đây; View tại đây
Chúc mừng các bạn bảo vệ đợt 1 thành công tốt đẹp với điểm cụ thể:
Phạm Hùng tươi : 8.6đ
Quan Bửu Long: 8.7đ
Trân Minh Tuân: 8.9đ
Trần Lợi: 9.0đ
Huỳnh Thanh Chí: 9.5đ

Không có nhận xét nào: