Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Luật Thương Mại _ TS. Dương Ngọc Bích

Các bạn click vào đường link dưới để download tài liệu môn luật thương mại gồm các file sau:

L26QH- Luat thi hanh an dan su, Luat DN 2005, Luat thuong mai 2005, Luat can bo cong chuc 2008, Luat pha san 2004, ND88CP- Dang ky kinh doanh, Phap lenh trong tai kinh te 1990, Luat dau tu 2005, Luat so huu tri tue 2005, ND139CP huong dan chi tiet Luat DN.
http://mega.1280.com/file/VUW8QC/

Không có nhận xét nào: