Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

MARKETING NÔNG NGHIỆP - TS.TỪ VĂN BÌNH

- Tài liệu học môn Marketing nông nghiêp của TS.Từ Văn Bình các bạn vui lòng vào click vào tiêu đề bài viết để download, trường hợp không download được vui lòng liên hệ LR gửi lại mail cho.

- Còn phần bài giảng 1 thầy đã giảng rồi nên tập hợp cuôi đợt in và photocopy luôn một thể rrooif phát cho lớp.
good luky!

Không có nhận xét nào: