Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

KẾ HOẠCH LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC KINH TẾ KHÓA 15

Thời gian thực hiện đề tài và tổ chức bảo vệ luận văn không vượt quá thời gian qui định của khóa học (10.2010). Kế hoạch thực hiện được chia thành 03 đợt.

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

* Đợt 1:

- 28.05.2010: Học viên nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Khoa.

- 11 – 13.06.2010: Bảo vệ luận văn.

* Đợt 2:

- 02.08.2010: Học viên nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Khoa.

- 16.08 – 22.08.2010: Bảo vệ luận văn.

* Đợt 3:

- 01.10.2010: Học viên nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Khoa.

- 11 – 17.10.2010: Bảo vệ luận văn.

Ghi chú: Thời gian đào tạo 02 năm, gia hạn 01 năm.

II. THU TỤC ĐĂNG KÝ:

- Đơn xin bảo vệ (theo mẫu, có sự đồng ý của người hướng dẫn), lý lịch khoa học.

- 04 ảnh 3x4cm đúng khổ: ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh vào phía sau.

- 02 bản sao chứng chỉ Triết học có công chứng.

- Chứng nhận ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra có công chứng.

- 05 quyển luận văn (Bìa thường, hình thức trình bài luận văn theo hướng dẫn trong sổ tay học tập sau đại học).

5. Các bước sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ

Sau khi bảo vệ trong thời gian 20 ngày, học viên điều chỉnh luận văn theo kiến nghị của hội đồng, in và đóng bìa cứng theo đúng mẫu qui định gởi cho Văn phòng Khoa gồm:

- 04 quyển luận văn hoàn chỉnh.

- 02 đĩa CD lưu file luận văn.

http://www.ctu.edu.vn/colleges/economic/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=1

TRƯỞNG KHOA

Không có nhận xét nào: