Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Kinh Tế Chính Trị của Thầy Hiếu

Bài Giảng KTCT của thầy Hiếu:

http://www.4shared.com/file/88250297/78fa0358/KTCTPowPoint.html

Câu hỏi ôn tập và bài làm tham khảo đề nghị các bạn tham khảo và đóng góp để bài làm được hoàn thiện hơn.

http://www.4shared.com/file/89336533/47374b23/Cau_hoi_on.html

http://mega.1280.com/file/6SO2IB/

1 nhận xét:

Lj nói...

Hi anh Long, van chua dua blog vao hoat dong sao? Nhanh len di chu', co tai lieu j quang len di cho moi ng nho`