Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Môn Kinh Tế Vi Mô Của Thầy Ninh

Để có được bài giảng và bài tập tham khảo vui lòng vào Trang Web của TS.Lê Khương Ninh để tải về.
Và... dưới đây là 5 tiểu luận để các bạn tham khảo nghe!
http://mega.1280.com/file/2IX0YM/
"Cảm ơn Bạn Nguyệt Linh nhiều nghe đã chỉ cho LR Web upload nhanh và dung lượng lớn nữa 50Gb"

Không có nhận xét nào: