Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Thông báo

Các bạn Cao học KTNN, môn kinh tế lượng dời lịch thi, thầy sẽ thông báo sau. Tuy nhiên vào ngày 17/10/2009 thay vì thi nhưng không thi thầy sẽ ôn lại cho 3 lớp tại phòng thi. Các bạn nhớ tranh thủ đi học đầy đủ.

Không có nhận xét nào: