Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Thông Báo

Chào các bạn trong lớp, để tiện liên lạc sau này.Tập thể lớp đã thống nhất làm kỷ yếu của lớp, vì vậy đề nghị các bạn nhanh chóng gởi cho mình 01 tấm ảnh 3x4 và thông tin cá nhân: họ và tên , ngày tháng năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay, địa chỉ nhà, cơ quan, hoàn cảnh gia đình(vợ chồng, con), số điện thoại liên lạc(di động+bàn)...Đề nghị các bạn gởi gấp cho lớp trưởng, để thuận tiện và nhanh chóng vui lòng gởi qua mail:
NguyenHau20082002@yahoo.com hoặc haunguyenviet@gmail.com

Không có nhận xét nào: