Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Thông báo

Chào các bạn lớp Cao học KTNN K15
Chúng ta còn một số tiểu luận chưa nộp như: KTPT, DAPT, PTKT. Đối với các tiểu luận này mình đề nghị các bạn nộp cho mình vào ngày thi của các môn này. Nếu sau ngày thi mà các bạn không nộp thì tự liên hệ thầy để nộp.
Còn môn Tin học, QTTC, TCVM, QTTT nộp vào ngày 25/4/2010
Riêng còn 02 môn phải báo cáo là PTCS, KTPT mình sẽ liên hệ với Thầy và sẽ thông báo sau. Tuy nhiên các nhóm cũng phải chuẩn bị sẵn vì phụ thuộc vào thời gian của Thầy. Lớp trưởng

Không có nhận xét nào: