Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 08/2010

Danh sách đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ dự kiến ngày 28-29.08.2010 (View all)
Trong đó chúc mừng 5 học viên lớp KTNN 15 gồm:

1.

130804

Huỳnh Thanh

Chí

KTNN15

PGS.TS.Võ Thị Thanh Lộc

2.

130815

Trần

Lợi

KTNN15

TS.Đỗ Văn Xê

3.

130817

Quan Bửu

Long

KTNN15

TS.Đỗ Văn Xê

4.

130827

Trần Minh

Tuấn

KTNN15

PGS.TS.Võ Thị Thanh Lộc

5.

130828

Phạm Hùng

Tươi

KTNN15

PGS.TS.Võ Thị Thanh Lộc

1 nhận xét:

NHACF.COM nói...

n~ bài hát đc nghe nhiều trong tuần..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36